Vi ägnade mycket av tiden till övergångar mellan öppna och sluta på både böjt och rakt spår…

Nedan finns video för den som ids titta…