Nu har vi anmält till Ransäter Dogshows.

De hundar som åker med dit är Daisy (Griffmakers Wellina) och Stenaskjum Athena.

Info här:
http://www.ransaterdogshows.se/

De är också anmälda till Griffonsektionens jubileumsutställning i Derome.

Info här:
http://www.griffonsektionen.com/