Då har vi haft hästspekulanter här i dagarna två. Båda besöken ända från Norrland. Och väldigt trevliga besök.
Detta utmynnade i att Lux nu är tingad.
Lite tråkigt men hon kommer att få det så bra och så småningom bli både kör- och ridhäst.