Det hände mycket den 1 maj. Bland annat var det hingstvisning på Huseby bruk. För andra året deltog även Glomstadgutten. Han var där med Helene och Sven som hade förberett honom så fint. Och Gutten hade uppfört sig exemplariskt enligt dem. smiley