17-02-11

Pär fick fortsätta träningen med släpa, idag la vi fokus på halter och igångsättningar. Han börjar förstå röstkommandon riktigt bra nu.