18-04-19

Eftersom det är alldeles för mjukt och mycket tjälskador på vägarna får vi hålla oss borta från dessa för att inte förstöra. Men vi hittade en väg där det gick att köra och även ha lite kul på smiley