2017-11-22

Jaha, det känns ju som vindskydd var ett helt nödvändigt bygge…