19-10-20

Så blev det äntligen klart att vi fick köpa grannfastigheten. Nästan 4 ha varav knappt 3 ha består av igenväxt hagmark som vi nu skall återställa till hästarna. Skall bli så kul och spännande detta smiley