Gutten påpekar att det är hög tid för mat och de två små passar på att låna hans favoritkulle.