Mats och Lady jobbar på med att få hem vindfällen, gott om ved blir det…