När Jon och Tor trodde de kunde sno favoritkullen bakom ryggen på Gutten 😄